000777

 

Polska Szkoła w Doncaster

 

Głównym celem Polskiej Szkoły w Doncaster jest nauczanie języka polskiego oraz historii Polski z elementami geografii.Jak też przybliżenie dzieciom polskiej kultury i tradycji. Naszym założeniem jest wspólnota w działaniu, zapewniająca dzieciom warunki, w których dzieci z przyjemnością będą zdobywać wiedzę o Polsce.

Polska Szkoła w Doncaster będzie pomagać dzieciom na drodze do dorosłości, w której, jako dojrzali ludzie będą dumni ze swojego pochodzenia, a także w zwiększaniu świadomości na temat bogactwa obydwu kultur – polskiej i angielskiej.

Celem Polskiej Szkoły w Doncaster jest zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości wśród dzieci, poprzez promowanie pozytywnego wizerunku polskiej społeczności.

- Promowanie polskiej kultury wśród szerszej społeczności poprzez udział i organizację wydarzeń kulturalnych i towarzyskich, wspierających społeczną integrację w Doncaster

- Nawiązywanie długotrwałej współpracy z innymi szkołami

- Wspieranie rozwoju kompetencji językowych

- Udzielanie wsparcia polskim dzieciom zamieszkałym w UK, jak i tym niedawno przybyłym oraz ich rodzicom

- Zapewnienie porad dotyczących brytyjskiego systemu edukacji i podstawy programowej, jak i innych aspektów życia w Wielkiej Brytanii.

Polska Szkoła w Doncaster wypełnia założone cele poprzez zapewnienie:

wysokiej jakości usług edukacyjnych w odpowiedzi na potrzeby uczniów razem we współpracy z rodzicami i dziećmi.Porzez prowadzenie lekcji języka polskiego, historii, geografii i wiedzy społecznej dla wszystkich dzieci z Doncaster i/lub okolic oraz nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami. 

Polska Szkoła w Doncaster posiada wszelkie niezbędne dokumenty na swoją działalność min.Child Protection Policy, Constitution, Public Liability Insurance (Polisa Ubezpieczeniowa). Nauczyciele to osoby po studiach z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Wszyscy posiadają uprawnienia do pracy z dziećmi oraz DBS (dawne SRB - zaświadczenia, że nie byli karani).Dzieci, nauczyciele oraz osoby pracujące w naszej szkole są ubezpieczone.
Lekcje w szkole odbywają się w soboty od godziny 9:00 do 12:00.
Nasza oferta edukacyjna to: - nauka języka polskiego z elementami historii i geografii Polski, muzyka i plastyka.
Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat:
• Grupa I: dzieci w wieku 4 lata
• Grupa II: dzieci w wieku 5 lat
• Grupa III: dzieci w wieku 6 lat
• Grupa IV: dzieci w wieku 7 - 8 lat
• Grupa V: dzieci w wieku 9 - 11 lat
Prowadzimy też zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, zajęcia rytmiczno-ruchowe oraz gry i zabawy sportowe. Nasza kadra to doświadczeni nauczyciele i pedagodzy.
Adres: Villa Park Road, DN4 6BT Doncaster Cantley Methodist Church. Drzwi do szkoły są otwarte w godzinach: 9:00 - 9:15. Prosimy pamiętać o zabraniu dla dzieci drugiego śniadania oraz butów na zmianę.

 

Andrzejki w Polskiej Szkole w Doncaster

Andrzejki

 

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

 

046